Świadczenia POZ

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) zapewnia wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń zamieszkałym na terytorium Polski kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta.

Świadczenia POZ udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zarówno wykazy świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, jak też szczegółowo, zakresy zadań realizowanych w ramach tych świadczeń określają przepisy rozporządzeń Ministra Zdrowia.

Świadczenia lekarza POZ

Świadczenia pielęgniarki POZ

Świadczenia położnej POZ

Transport sanitarny w POZ

Lista badań dostępnych w ramach POZ

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.