Misja

Misja

Misją NZOZ Przychodnia Zdrowia Wilanów jest pomaganie naszym pacjentom w podtrzymaniu i przywróceniu zdrowia poprzez świadczenie wysokiej jakości usług podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, profesjonalne działania profilaktyczne i rehabilitacyjne, a także zapewnienie całościowej opieki pacjentom przewlekle chorym o poważnym lub niekorzystnym rokowaniu i w stanach terminalnych.

Wizja

Chcemy zbudować sieć współpracujących ze sobą przychodni świadczących kompleksowe usługi medyczne nieodpłatnie dla pacjenta lub za częściową odpłatnością. Chcemy aktywnie uczestniczyć w naprawianiu i zmienianiu Systemu Opieki Zdrowotnej w Polsce i tworzyć nową jakość polskich przychodni przyjaznych pacjentowi.


Cele

Celem NZOZ Przychodnia Zdrowia Wilanów jest zaspokajanie potrzeb zdrowotnych naszych pacjentów poprzez świadczenie najwyższej jakości kompleksowych usług zdrowotnych poprzez:

 • stałe identyfikowanie potrzeb zdrowotnych pacjentów i ich zaspokajanie
 • zatrudnianie personelu cechującego się wysokimi kwalifikacjami
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz stymulowanie pracowników do szkoleń zewnętrznych
 • wykorzystywanie sprzętu i technologii medycznych cechujących się najwyższą jakością
 • stałe monitorowanie kosztów świadczonych usług
 • tworzenie przyjaznej atmosfery w zakładzie i sprzyjanie życiu rodzinnemu pracowników
 • sprawną i profesjonalną obsługę pacjentów
 • stałe rozszerzanie dotychczasowego zakresu usług
 • badanie satysfakcji pracowników i pacjentów
 • wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymogami normy  PN-EN ISO 9001:2009

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.