Granty

Opublikowano 1 czerwca 2023

Zapytanie cenowe

Opublikowano w dniu: 23 sierpnia 2023 r.

JBM Grupa Medyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 tj., ze zm.) dla zadania pod nazwą: „Zakup infrastruktury i oprogramowania systemowego, w ramach projektu grantowego Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).

Oferty należy składać do dnia 01 września 2023r. do godz.: 10:00

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. załącznik 1: Opis przedmiotu zamówienia
  3. załącznik 2: Formularz ofertowy
  4. załącznik 3: Wymagania
  5. załącznik 4: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  6. załącznik 5: Projekt UMOWA

WYBÓR OFERTY:

Opublikowano w dniu: 01 września 2023 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.