Historia

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia Wilanów powstał jako odpowiedź na stale rosnące zapotrzebowanie na usługi medycznie na terenie szybko rozwijającego się Miasteczka Wilanów, gdzie do 2011r nie istniała żadna przychodnia lekarska.

W maju 2010 roku powstała idea stworzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W październiku 2010 roku powstała spółka JBM Grupa Medyczna spółka z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000368371. Spółka ta powołała NZOZ Przychodnia Zdrowia Wilanów, która została wpisana decyzją Wojewody Mazowieckiego do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 14-03560 w kwietniu 2011 roku.

Przychodnia rozpoczęła działalność 5 maja 2011 roku w lokalu mieszczącym się przy ul. Sarmackiej 10C lob B na terenie Miasteczka Wilanów, oferując mieszkańcom Wilanowa ambulatoryjne świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej oraz usługi diagnostyczne (USG, badania laboratoryjne).

Przychodnia po podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia rozpoczęła świadczenie bezpłatnych usług medycznych dla wszystkich ubezpieczonych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.