Strategia

Nadrzędnym celem NZOZ Przychodnia Zdrowia Wilanów wynikającym z długofalowej strategi naszej spółki jest pełne zadowolenie Pacjenta, utrzymanie znaczącej i stale rosnącej pozycji na rynku oraz uzyskanie opinii firmy profesjonalnej, niezawodnej, uwzględniającej potrzeby wszystkich naszych pacjentów, partnerów i pracowników.

Podstawowym celem strategicznym jest zapewnienie naszym Pacjentom kompleksowych usług medycznych o wysokiej jakości. Zapewniając oczekiwany wysoki poziom świadczeń medycznych zachowujemy najwyższe standardy jakościowe z jednoczesną dbałością o zapewnienie komfortu naszym pacjentom. Zadowolenie pacjentów stanowi filar trwałego powodzenia i rozwoju naszej firmy. Chcemy być sprawną organizacją stosującą najlepsze praktyki rynkowe, zapewniającą przyjazną obsługę.

Politykę Jakości stanowiącą zobowiązanie wobec naszych pacjentów staramy się realizować poprzez:

  • zatrudnianie wykwalifikowanego personelu medycznego udzielającego świadczeń leczniczych, pielęgniarskich, profilaktycznych i rehabilitacyjnych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny na najwyższym poziomie
  • poszerzanie oferty świadczonych usług o nowe dziedziny medycyny
  • orientację na ciągłe doskonalenie się organizacji i pracowników
  • monitorowanie poziomu satysfakcji i zadowolenia pacjenta, jego obiektywnej oceny i doskonaleniu obsługi Pacjentów
  • dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie i dobro naszych pacjentów

Aby doskonalić działalność naszej organizacji oraz zwiększyć satysfakcję pacjentów w najbliższym czasie wdrożymy System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009 wyznaczając następujące cele:

  • stałe uzupełnianie bazy diagnostycznej i leczniczej poprzez zakupy nowego sprzętu i unowocześnianie już istniejącego
  • czynny udział we wdrażaniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009
  • doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników
  • koleżeńska i lojalna współpraca z pracownikami na związanych stanowiskach
  • zapewnienie satysfakcjonującego systemu motywacyjnego dla pracowników

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.