Badania laboratoryjne

Przychodnia Wilanów oferuje szeroki zakres badań laboratoryjnych wykonywanych w renomowanym laboratorium.

1,25-dihydroksycholekalcyferol (Kalcytriol, 1,25(OH)2D3)
11-deoksykortykosteron
11-deoksykortyzol
17 – beta – estradiol
17-alfa-hydroksypregnenolon
17-ketosterydy
17-ketosterydy DZM
17-OH-kortykosteroidy
17-OH-kortykosteroidy DZM
17-OH-progesteron
25-hydroksycholekalcyferol (25-OH Witamina D3, 25-OH-D3)
6-tioguanina w erytrocytach
a-Amylaza (diastaza, amy)
Acodin (dextromethorphan)
ACTH
Adenowirus DNA (jakościowo)
Adiponektyna
Adrenalina DZM
AFP (alfa-fetoproteina)
Aktywność hemolityczna dopełniacza
Aktywność heparyny w osoczu (anty-Xa)
Aktywność reninowa osocza
Albumina
Albuminy w moczu (jakościowo)
Albuminy w płynie mózgowo-rdzeniowym
Aldehyd dimalonowy
Aldolaza
Aldosteron
Aldosteron DZM
Aldosteron w moczu
Alfa 1 antytrypsyna
Alfa 1-kwaśna glikoproteina
Alfa1-antytrypsyna – genotypowanie
Alfa2-makroglobulina
Alkaloidy opium w moczu (jakościowo)
Alkohol etylowy
Alkohol glikolowy
Alkohol glikolowy w moczu
Allopurinol
ALP izoenzym łożyskowy
Amantadyna
Amfetamina w moczu
Amfetamina w moczu (ilościowo)
Amikacyna (Biodacyna)
Aminotransferaza alaninowa (ALAT, SGPT)
Aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT, SGOT)
Amitryptylina w surowicy (ilościowo)
Amoniak
Amylaza trzustkowa
Amylaza trzustkowa w moczu
Amylaza w moczu
ANA Profil 3
Anaplasma phagocytophila metodą RT-PCR
Androstendion
Anticol w moczu
Antygen CA-125 (m.in. marker raka jajnika)
Antygen CA-15.3 (m.in. marker raka sutka, jajnika i płuc)
Antygen CA-19.9 (m.in. marker nowotworów przewodu pokarmowego)
Antygen CA-72.4 (m.in. marker raka żołądka, jajnika)
Antygen CASA
Antygen CEA (antygen karcinoembrionalny)
Antygen Cryptococcus
Antygen HBs (ilościowo)
Antygen HLA B27
Antygen HLA B51 metodą PCR
Antygen HLA DQ
Antygen HLA DQB1*0602
Antygen HLA DR2
Antygen HLA-A
Antygen HLA-B
Antygen HLA-B5
Antygen HLA-C
Antygen HLA-DR
Antygen Legionella pneumophila w moczu
Antygen raka płaskonabłonkowego SCC (m.in marker raka szyjki macicy, nowotworów głowy, szyi, krtani)
Antygen Streptoccoccus grupy A
Antygen Streptococcus pneumoniae
Antygeny HLA A, B, C
Antygeny HLA A, B, C, DR, DQ
Antygeny HLA DR, DQ
Antygeny rozpuszczalne
Antykoagulant tocznia DRVVT test potwierdzenia
Antykoagulant toczniowy DRWT
Antyplasmina
Antytoksyna Corynebacterium diphteriae
Antytrombina III
Apo AI
Apo B
Apolipoproteina E
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)
Arsen w moczu
ASO (odczyn antystreptolizynowy) (ilościowo)
ASO po wytrąceniu lipidów
Aspergillus species – antygen galaktomannanowy
Atropina
ATTEST 3M – 1 fiolka – kontrola sterylizacji parą wodną
ATTEST 3M/1 fiolka/ – kontrola sterylizacji parą wodną
Awidność przeciwciał IgG anty – toxoplazma
B – Cross Laps
Babesia divergens DNA (jakościowo)
Badanie czystości mikrobiologicznej powierzchni (płytki kontaktowe)
Badanie czystości powietrza
Badanie czystości powietrza met. sedymentacji
Badanie histopatologiczne
Badanie kamieni moczowych
Badanie materiału w kierunku Mycoplasma hominis / Ureaplasma species
Badanie mikrobiologiczme wody
Badanie na obecność nużeńca
Badanie na obecność świerzbowca
Badanie serologiczne w kierunku choroby hodowców ptaków
Badanie serologiczne w kierunku płuca farmera
Barbiturany w moczu
Barbiturany w surowicy
Bartonella henelae DNA ilościowo
Bartonella henselae DNA (ilościowo)
Bartonella henselae DNA (jakościowo)
Bartonella henselae DNA jakościowo
Benzodiazepina
Benzodiazepina w moczu
Beta – HCG (gonadotropina kosmówkowa) (ilościowo)
Beta – karoten
Beta 2 – transferyna
Beta 2- mikroglobulina (chłoniaki złośliwe, szpiczaki, reakcja odrzucenia przeszczepu)
Beta 2- mikroglobulina (chłoniaki złośliwe, szpiczaki, reakcja odrzucenia przeszczepu) w moczu
Białko amyloidu A
Białko całkowite
Białko DZM
Białko frakcje (elektroforeza, proteinogram)
Białko PAPP-A (wg FMF)
Białko S100 (marker neurobiochemicznych zmian ogniskowych, udaru mózgu i prognostyczny marker czerniaka złośliwego)
Białko Tau w płynie mózgowo-rdzeniowym
Białko w moczu
Białko w płynie
Białko w płynie mózgowo-rdzeniowym
Białko wiążące czynnik wzrostu typu 3
Białko zasadowe mieliny
Białko-C
Białko-S
Bilirubina bezpośrednia
Bilirubina całkowita
Bilirubina frakcje
Bilirubina pośrednia
Biotynidaza
Borany w surowicy
Bordetella species DNA (pertussis i parapertussis)
Borelia metodą PCR
Borrelia burgdorferii metodą PCR (płyn stawowy)
C3 czynnik nefrytyczny
C3 składowa dopełniacza
C4 składowa dopełniacza
Candida albicans LTT
Candida albicans, Candida krusei, Candida glabrata – DNA (jakościowo)
Candida species – antygen mannanowy
CD57 limfocyty T cytotoksyczne
CDT – transferyna desialowana
Ceramika i cementy LTT
Ceruloplazmina
Chirurgiczne mycie rąk – metoda odciskowa
Chitotriozydaza
Chlamydia pneumoniae LTT
Chlamydia pneumoniae metodą PCR
Chlamydia trachomatis + Ureaplasma sp. + Mycoplasma genitalium + Mycoplasma hominis – (jakościowo)
Chlamydia Trachomatis antygen
Chlamydia trachomatis DNA
Chlamydia trachomatis LTT
Chlamydia trochamatis DNA
Chlorki
Chlorki DZM
Chlorki w moczu
Chlorki w płynach ustrojowych
Chlorprotiksen w moczu (jakościowo)
Cholesterol całkowity (CHOL)
Cholesterol HDL
Cholesterol LDL
Cholinoesteraza (CHE)
Chrom
Chrom w moczu
Chromogranina A (guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego, rakowiaki)
CK izoenzymy
CK-MB – aktywność
CK-MB – mass
C-końcowy propeptyd prokolagenu typu I (PICP)
Clonazepam
Cordaron (amiodaron)
C-peptyd
CRP ilościowo
C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP)
CYFRA 21-1 (m.in. marker procesów degeneracji, niedrobnokomórkowego raka oskrzeli, płuc)
Cyklofosfamid
Cyklosporyna
Cynk
Cynk w moczu
Cynkoprotoporfiryna w erytrocytach
Cystatyna
Cytologia ginekologiczna
Cytologia jednowarstwowa
Cytologia jednowarstwowa + Chlamydia trachachomatis DNA
Cytologia jednowarstwowa + HPV 13 DNA
Cytologia jednowarstwowa + HPV 2 (genotyp 16 i 18) z genotypowaniem
Cytologia jednowarstwowa + HPV 4 (genotyp 6, 11, 16, 18) z genotypowaniem
Cytologia jednowarstwowa + HPV mRNA (5 genotypów)
Cytologia jednowarstwowa + HPV12 DNA + HSV I/II DNA
Cytologia jednowarstwowa + HPV13 DNA + HSV I/II
Cytologia jednowarstwowa + HPV14 DNA + HSV I/II DNA
Cytologia jednowarstwowa + HPV2 DNA
Cytologia jednowarstwowa + HPV2 DNA + HSV I/II DNA
Cytologia jednowarstwowa + HPV2+12 DNA
Cytologia jednowarstwowa + HPV37 DNA + HSV I/II
Cytologia jednowarstwowa + Mycoplasma genitalium DNA
Cytologia jednowarstwowa + Mycoplasma hominis DNA
Cytologia jednowarstwowa + Pronatal 1G (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Ureaplazma species DNA, HSVI/II)
Cytologia jednowarstwowa + Pronatal 2G (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Ureaplasma species DNA, HPV DNA 33 genotypy )
Cytologia jednowarstwowa + Pronatal 3G (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Ureaplasma spaecies DNA, HSVI/II DNA, HPV DNA 33 genotypy)
Cytologia jednowarstwowa + Pronatal 4G (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitaliium, DNA, Ureaplasma species DNA, HPV 37 DNA)
Cytologia jednowarstwowa + Pronatal 5G (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma genitalium, HSV I/II,Test HPV 37)
Cytologia jednowarstwowa + Test HPV 12 – z genotypowaniem
Cytologia jednowarstwowa + Test HPV 37 (ROCHE)
Cytologia jednowarstwowa + Ureaplasma species DNA
Cytologia jednowarstwowa + Urogin 1 (Chlamydia trachomatis DNA, Ureaplasma species DNA)
Cytologia jednowarstwowa + Urogin 2 (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA)
Cytologia jednowarstwowa + Urogin 3 (Chlamydia trachomatis DNA, Ureaplasma species DNA, Mycoplasma genitalium DNA)
Cytologia jednowartstwowa + Chlamydia trachomatis + Ureaplasma sp. + Mycoplasma genitalium + Mycoplasma hominis – (jakościowo)
Cytomegalowirus (CMV) LTT
Cytomegalowirus (CMV) – ilościowo
Cytomegalowirus (CMV) metodą PCR w moczu
Cytomegalowirus (CMV) metodą PCR w płynie mózgowo-rdzeniowym
Cytomegalowirus (CMV) PCR – jakościowo
Cytomegalowirus (CMV) PCR (mocz)
Czynnik krzepnięcia II aktywność
Czynnik krzepnięcia IX aktywność
Czynnik krzepnięcia V aktywność
Czynnik krzepnięcia VII aktywność
Czynnik krzepnięcia VIII aktywność
Czynnik krzepnięcia X
Czynnik krzepnięcia XI aktywność
Czynnik krzepnięcia XII aktywność
Czynnik krzepnięcia XIII – mutacja genowa
Czynnik reumatoidalny RF (ilościowo)
Czynnik reumatoidalny RF IgA
Czynnik reumatoidalny RF IgG
Czynnik reumatoidalny RF IgM
Czynnik reumatoidalny RF ilościowo
Czynnik von Willebrand (aktywność kofaktora rystocetyny)
Czynnik von Willerbranda
Czynnik wzrostu fibroblastów FGF
DAO (badanie w kierunku nietolerancji histaminy)
D-dimery
Deaminaza porfobilinogenu PBG-D
Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu
Dehydrotestosteron
Des-gamma-karboksy-protrombina
DHEA (dehydroepiandrosteron)
DHEA-S (siarczan dehydroepiandrostendionu)
Diagnostyka predyspozycji do czerniaka i raka trzustki – mutacje genu CDKN2A (białko p16)
Diagnostyka predyspozycji do nowotworu gruczołu krokowego
Diagnostyka predyspozycji do nowotworu piersi i jajnika BRCA1 – 4 mutacje
Diagnostyka predyspozycji do nowotworu piersi i jajnika BRCA2
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do hemochromatozy – 4 mutacje w genie HFE
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do łuszczycy – HLA-Cw6
Diagnostyka ryzyka nowotworowego zależnego od estrogenów (HTGR) (BRCA1 – 3 mutacje) + (CHEK2 – 1 mutacja)
Digoksyna
Dopełniacz, C1q
Doustny test tolerancji glukozy (50g – 0, 1h)
Doustny test tolerancji glukozy (50g – 0, 1h) – ciąża
Doustny test tolerancji glukozy (75g – 0, 1h, 2h) – pełny
Doustny test tolerancji glukozy (75g – 0, 2h)
Doxepin
Dysmutaza ponadtlenkowa
EBV DNA w płynie mózgowo-rdzeniowym (ilościowo)
EBV DNA w płynie mózgowo-rdzeniowym (jakościowo)
EBV LTT
Elastaza w surowicy
Elektroforeza białek w moczu
Elektroforeza białek w płynie mózgowo-rdzeniowym
Elektroforeza hemoglobin
Enterowirusy metodą PCR w płynie mózgowo-rdzeniowym
Enzym konwertujacy angiotensyne (ACE)
Eozynofile w wymazie z worka spojówkowego
Eozynofilia – cytologia z nosa
Eozynofilia bezwzględna
Erytropoetyna
Estradiol
Estriol wolny
Estron
Etosuximid (Ronton)
Fenatiozyny w moczu
Fenobarbital w moczu
Fenol w moczu
Fenytoina
Ferrytyna
FibroMax – pełne badanie
Fibronektyna
FibroTest (BioPredictive)
Fibrynogen
Fluoksetyna (Prozac) w moczu
Fluorki w moczu
Fluorki w surowicy
Flupentixol
Fluvoxamin
Fosfataza alkaliczna granulocytów
Fosfataza kwaśna (AcP)
Fosfataza kwaśna sterczowa PAP
Fosfataza zasadowa (ALP, AP)
Fosfataza zasadowa frakcja kostna
Fosfofruktokinaza
fosfor nieograniczony
Fosforany
Fosforany DZM
Fosforany w moczu
Fosforany w płynach ustrojowych
Fruktozamina
FSH
FT3 (wolne T3)
FT4 (wolne T4)
FTA
Galaktoza (kp)
Galaktoza w moczu
Gardnerella vaginalis, Lactobacillus species – test UroGin (ilościowo)
Gardnerella vaginalis/Lactobacillus species – test UroGin ilościowy
Gastryna
Gentamycyna
GGTP (g-glutamylo-transpeptydaza, gamma-GT)
Glikosfingolipidy (ilościowo)
Glukagon
Glukoza
Glukoza – do testu obciążenia
Glukoza (wyciek z nosa lub ucha)
Glukoza DZM
Glukoza w moczu
Glukoza z krwi włośniczkowej
Grupa krwi + czynnik Rh
Grypa A H1N1 metodą RT-PCR
Grypa A i B metodą RT-PCR
Haptoglobina
HAV RNA
HAV RNA metodą LC-PCR
HbA1c (hemoglobina glikowana)
Hbe antygen
HBs antygen – test jakościowy bez potwierdzenia
HBs antygen – test potwierdzenia
HBV DNA
HBV DNA – genotyp
HBV DNA – ilościowe
HBV LTT
HCV RNA
HCV RNA genotypowanie
HCV RNA (jakościowo)
HCV RNA jakościowo
HDV RNA wirusowe zapalenie watroby typu D (jakościowo)
HE4
Heksokinaza
Helicobacter pylori – antygen w kale
Helicobacter pylori (jakościowo)
Helicobacter pylori IgA i IgG metodą Western Blot
Helicobacter pylori IgG (ilościowo)
Helicobacter pylori LTT
Helicobakter pylori – test jakościowy
Helicobakter pylori IgG – test ilościowy
Hemoglobina A2
Hemoglobina płodowa (HbF)
HEV RNA wirusowe zapalenie wątroby typu E (jakościowo)
Histamina
HIV RNA – jakościowo
HIV RNA (jakościowo)
HIV RNA (wiremia)
HIV-1 lekooporność
HIV-1 subtypowanie
Homocysteina
Hormon anty-Mullerian (rezerwa jajników)
Hormon wzrostu
HPV DNA 16 i 18 (2 genotypy – badanie z genotypowaniem)
HPV-4 – wysokoonkogenne genotypy 16 i 18 (ilościowo) oraz niskoonkogenne genotypy 6 i 11 jakościowo z genotypowaniem
hs CRP
HSV 2 LTT
HSV I i II DNA
HSV I, II DNA w płynie mózgowo-rdzeniowym
HSV1 LTT
Hydrazyt kwasu izonikotyowego
Hydrochlorochinon
Hydrochlorotiazyd w moczu
Hydroksyprolina
Hydroksyzyna w moczu (jakościowo)
Ibuprofen
Identyfikacja alloprzeciwciał odpornościowych
IgA
IgA w płynie mózgowo-rdzeniowym
IgD
IgE całkowite
IgG
IgG 4
IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym
IgM
IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym
Imipramina
Immunofiksacja
Indeks IgG (wskaźnik Linka-Tiblinga)
Inhibina A
Inhibina B
Inhibitor C1 – esterazy (aktywność)
Inhibitor C1 – esterazy (ilościowo)
Insulina
Interferon
Interferon-gamma
Interleukina 1
Interleukina 10
Interleukina 1b
Interleukina 2
Interleukina 2R
Interleukina 6
Interleukina 8
Izomeraza glukozofosforanowa
Jod
Jonogram
Jonogram (sód, potas)
Kadm
Kalcytonina
Kał – Alfa1-antytrypsyna w kale
Kał – antygen Cryptosporidium
Kał – antygen Rotawirusów i Adenowirusów
Kał – badanie na obecność toksyny A/B Clostridium difficile
Kał – badanie ogólne
Kał – badanie w kierunku werotoksycznych szczepów E. coli
Kał – Elastaza
Kał – izoenzym M2 kinazy pirogronianowej M2-PK
Kał – Kalprotektyna
Kał – pasożyty (jedno oznaczenie)
Kał – posiew (dzieci do lat 3)
Kał – posiew ogólny (dorośli)
Kał – posiew ogólny (dzieci)
Kał – posiew w kierunku Campylobacter
Kał – posiew w kierunku Candida sp. (ilościowo)
Kał – posiew w kierunku Clostridium difficile
Kał – posiew w kierunku EHEC
Kał – posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (1 próbka)
Kał – posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (SANEPID wpis)
Kał – posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (SANEPID wpis) – 3 próbki
Kał – posiew w kierunku Salmonella i Shigella (3 próbki)
Kał – posiew w kierunku Salmonella, Shigella
Kał – posiew w kierunku Yersinia
Kał – resztki pokarmowe (stopień strawienia)
Kał – typowanie serologiczne EHEC
Kał – typowanie serologiczne EPEC
Kał – typowanie serologiczne Salmonella
Kał – typowanie serologiczne Shigella
Kanabinole (THC) w moczu
Karbamazepina
Karbamazepina w moczu
Karboksyhemoglobina
Katecholaminy w moczu
Kinaza kreatynowa (CK, CPK)
Kinaza pirogronianowa
Kleszcz – badanie metodą PCR w kierunku boreliozy
Klirens kreatyniny
Klozapina w moczu (jakościowo)
Kobalt
Kobalt w moczu
Koenzym Q10
Kofeina
Kokaina w moczu
Kokaina w moczu (ilościowo)
Komórki LE
Kompleksy immunologiczne
Kompleksy immunologiczne C1q
Kompleksy immunologiczne C3d
Koproporfiryny w moczu
Koproporfiryny w moczu (jakościowo)
Kortyzol
Kortyzol DZM
Kortyzol w moczu
Kotynina w moczu
Kreatynina
Kreatynina DZM
Kreatynina w moczu
Krew utajona w kale (bez diety)
Krewkarta-wydanie dokumentu
Krioglobuliny
Krzem
Kwas 5-OH-Indolooctowy w moczu
Kwas beta – hydroksymasłowy
Kwas cytrynowy w moczu
Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) w moczu
Kwas foliowy
Kwas hialuronowy
Kwas hipurowy w moczu
Kwas homogentyzynowy w moczu
Kwas homowanilinomigdałowy (HVA) w moczu
Kwas metylomalonowy
Kwas mlekowy
Kwas mlekowy.
Kwas moczowy
Kwas moczowy DZM
Kwas moczowy w moczu
Kwas moczowy w płynach ustrojowych
Kwas mykofenolowy
Kwas sjalowy w moczu
Kwas szczawiowy w moczu
Kwas walproinowy
Kwas wanilinomigdałowy w moczu
Kwasy organiczne w moczu
Kwasy tłuszczowe bardzo długołańcuchowe
Kwasy tłuszczowe długołańcuchowe
Kwasy tłuszczowe Omega 3
Kwasy tłuszczowe Omega 6
Kwasy tłuszczowe wolne
Kwasy żółciowe
Kwaśna alfa-glukozydaza lizosomalna
Lamotrygina
LDH (dehydrogenaza mleczanowa)
LDH izoenzymy
Leishmania DNA
Leptospira DNA
Leptyna
Leucyloaminopeptydaza
Levetiracetam (Keppra)
LH
Liczba Addisa DZM
Liczba Addisa w moczu
Lipaza
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)
Lipoproteina – x
Lipoproteina a – Lp(a) – niezależny czynnik ryzyka miażdżycy
Lipoproteiny, rozdział w surowicy
Listeria sp. DNA
Lit
Lizozym (muramidaza)
L-karnityna
L-karnityna wolna
L-karnityna wolna w moczu
LTT – Amalgamat
LTT – Combi profil (Dental-Check)
LTT – Metale
LTT – panel Borrelia
Ludzki Herpeswirus typu 6 (HHV-6) DNA
Ludzki Herpeswirus typu 8 (HHV-8) DNA
Łańcuchy lekkie kappa
Łańcuchy lekkie kappa w moczu
Łańcuchy lekkie kappa w moczu (ilościowo)
Łańcuchy lekkie kappa wolne w moczu
Łańcuchy lekkie lambda
Łańcuchy lekkie lambda w moczu (ilościowo)
Łańcuchy lekkie lambda wolne w moczu
Łańcuchy lekkie wolne kappa w moczu w moczu
Łańcuchy lekkie wolne lambda
Łańcuchy lekkie wolne lambda w moczu
Magnez
Magnez DZM
Magnez w moczu
Magnez w płynach ustrojowych
Makroamylaza rozdział chromatograficzny
Makroprolaktyna
Mangan
Mangan w moczu
Melatonina
Melatonina w moczu
Melperon
Metadon – metabolity w moczu
Metadon w surowicy
Metalotioneina MT
Metamfetamina w moczu
Metanefryna
Metoksykatecholaminy w moczu
Metotreksat
Metylohistamina DZM
Mianseryna w moczu
Miedź
Miedź w moczu
Miedź wydalanie DZM
Mieloperoksydaza
Mikroalbuminuria
Mikroalbuminuria DZM
Mikroalbuminuria w moczu
Mioglobina
Mitotan
Mleczany
Mocz – analiza ogólna
Mocz – posiew
Mocznik
Mocznik DZM
Mocznk w moczu
Molibden
Mononukleoza zakazna
Morfologia 5 diff (21 parametrów)
Mukopolisacharydy w moczu
Mutacja apolipoproteiny A
Mutacja apolipoproteiny B
Mutacja genu 1A1 kolagenu COL1A1 (diagnostyka osteoporozy)
Mutacja genu MTHFR
Mutacja wirusa HIV (CCR5-D32, CCr2-V641, SDF1-G801A)
Mutacje genu HFE
Mycobacterium tuberculosis metodą PCR
Mycoplasma genitalium DNA
Mycoplasma hominis DNA
Mycoplasma pneumoniae metodą PCR
NAG w moczu
Narkotyki w moczu (amfetamina, kokaina, kanabinoidy, opiaty)
Nasienie – badanie ogólne
Nasienie – posiew
Nazwa usługi
Neopteryna
Nifedypina
Nikiel
N-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha alfa kolagenu typu I (NTX)
NMP 22 białko matrycowe jądra komórkowego w moczu
Normetanefryna DZM
Nortryptylina
Novalgin
NT-proBNP
OB
Ocena aktywności komórek NK
Ocena biocenozy pochwy w skali Nugenta
Ocena ekspresji wczesnego receptora CD3, CD69
Ocena ryzyka nabłonkowego raka jajnika – ROMA
Ocena stopnia czystości pochwy
Odczyn FTA-AB (kiła)
Odczyn hemaglutynacji krętków TPHA (kiła)
Odczyn lateksowy
Odczyn precypitacyjny alveolitis allergica u dorosłych
Odczyn precypitacyjny alveolitis allergica u dzieci
Odczyn precypitacyjny w kierunku grzybic płuc „G”
Odczyn precypitacyjny z antygenem Aspergillus
Odczyn Waaler-Rose
Oligomeryczne białko macierzy chrząstki COMP
Ołów
Ołów w moczu
Opiaty w moczu
Oporność na aktywowane białko C
Oporność osmotyczna erytrocytów
Osteokalcyna (marker tworzenia kości)
Oxcarbazepin
Oznaczenie lekowrażlliwości Mycobacterium tuberculosis (gruźlica)
Pakiet do testu PAPP-A wg FMF
Panel antygenów tkankowych – ANA-ANC, AKT-AB, AMA, SMA, LKM, PCA, A-SERC
Panel antygenów wątrobowych – LSP, LMA, LKM, SLA/LP, BCA
Panel autoimmunologicznej diagnostyki niepłodności kobiet IIF (ASA, AOA)
Panel autoimmunologicznej diagnostyki poronień (APA, LA-DRW, ACA, GP1AGM)
Panel autoimmunologicznej niepłodności mężczyzn IIF (ASA, przeciwciała przeciw komórkom Leydig’a jąder)
Panel Borrelia LTT
Panel diagnostyki celiakii (EmA, AGA-IF, tTG-A)
Panel diagnostyki miastenii (ASMA, AChR)
Panel diagnostyki tocznia (ANA2, ANA3, LA-DRW, GP1AGM)
Panel diagnostyki zapalenia mięśni (miositis) BLOT (Mi-2, Ku, Pm-Scl, Jo-1, PL-7, PL-12)
Panel jelitowo-żołądkowy IIF (APCA, GC, ACINTI, ASCA, ANCA)
Panel naczyniowy IIF (ANA, ANCA, AECA)
Panel nerkowy IIF
Panel pokarmowy Polycheck
Panel pokarmowy Polycheck 2
Panel pokarmowy Polycheck 3 (10 alergenów)
Panel TIBC (Fe, UIBC, TIBC)
Panel wątrobowy BLOT (LKM-1, AMA M2, LC-1, SLA/LP)
Panel wątrobowy IIF (ANA, AMA, SMA, LKM, LMA, BCA)
Panel wątrobowy poszerzony
Panel wątrobowy rozszerzony BLOT
Panel wziewny Polycheck
Panel wziewny Polycheck 2 (10 alergenów)
Paracetamol
Paradontoza IDENT A (flora bakteryjna) metodą PCR
Paradontoza IDENT B (flora bakteryjna) metodą PCR
Paragrypa 1 IgG
Paragrypa 2 IgG
Paragrypa 3 IgG
Parathormon
Paroxetin
Peptyd prokolagenu typu III
Peptyd PTH podobny
Phencyclidyna w moczu
Pirydolina wolna w moczu
Pirydynolina PYD w moczu
Plasminogen
Płyn mózgowo-rdzeniowy – badanie ogólne
Płyn z jam stawowych – badanie ogólne
Płyn z jamy ciała – badanie ogólne
Płytki krwi (krew cytrynianowa)
Płytki krwi (krew heparynizowana)
Płytki krwi metodą manualną
Płytkopochodny czynnik wzrostu PDGF
Pochodne fenotiazyny w moczu
Podjednostka alfa
Podklasy IgG
Polimorfizm cytokin (IL1a, IL1b, IL1RA, a-TNF)
Polimorfizm lektyny wiążącej mannozę MBL (MBL D, B, C)
Porfiryny w moczu
Porfobilinogen PBG w moczu
Posiew biomateriałów
Posiew bioptatu
Posiew komórek macierzystych szpiku
Posiew krwi (metoda automatyczna)
Posiew krwi (metoda manualna)
Posiew krwi w kierunku grzybów drożdżopodobnych (metoda automatyczna)
Posiew krwi w kierunku grzybów drożdżopodobnych (metoda manualna)
Posiew krwi w warunkach beztlenowych (metoda automatyczna)
Posiew krwi w warunkach beztlenowych (metoda manualna)
Posiew materialu śródoperacyjnego
Posiew materiału w kierunku GBS (Paciorkowiec grupy B)
Posiew materiału w kierunku Neisseria gonorrhoeae
Posiew materiału w kierunku Trichomonas vaginalis
Posiew materiału z dolnych dróg oddechowych
Posiew materiału z górnych dróg oddechowych (wymaz z nosa)
Posiew materiału z jamy macicy
Posiew materiału z narządów moczowo-płciowych
Posiew materiału z rany
Posiew materiału z zatok
Posiew mleka kobiecego
Posiew płynów z jam ciała (metoda automatyczna)
Posiew płynów z jam ciała (metoda manualna)
Posiew płynów z jam ciała w kierunku grzybów drożdżopodobnych (metoda automatyczna)
Posiew płynów z jam ciała w warunkach beztlenowych (metoda automatyczna)
Posiew płynów z jam ciała w warunkach beztlenowych (metoda manualna)
Posiew płynów z jam ciała w kierunku grzybów drożdżopodobnych (metoda manualna)
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego (metoda automatyczna)
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego (metoda manualna)
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku grzybów drożdżopodobnych (metoda automatyczna)
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku grzybów drożdżopodobnych (metoda manualna)
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w warunkach beztlenowych (metoda automatyczna)
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w warunkach beztlenowych (metoda manualna)
Posiew punktatu (posiew tlenowy i beztlenowy)
Posiew substancji leczniczych
Posiew szpiku
Posiew tkanki w kierunku Helicobacter pylori
Posiew treści ropnej
Posiew w kierunku bakterii beztlenowych
Posiew w kierunku dermatofitów
Posiew w kierunku drobnoustrojów beztlenowych
Posiew w kierunku gruźlicy
Posiew w kierunku grzybów
Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych
Posiew w kierunku patogenów alarmowych
Posiew w kierunku VRE
Posiew wymazu z gardła
Posiew wymazu z kanału słuchowego
Posiew wymazu z migdałków
Posiew wymazu z narządu wzroku
Posiew wymazu z nosa
Posiew wymazu ze skóry
Posiew wymazu ze zmian skórnych
Posiew zawiesiny z limfocytów
Potas
Potas DZM
Potas w moczu
Potas wewnątrzkrwinkowy
Prążki oligoklonalne IgG – pakiet
Prealbuminy
Preparat bezpośredni
Preparat bezpośredni w kierunku gruźlicy
Produkty degradacji fibrynogenu i fibryny
Profil aminokwasów
Profil aminokwasów w moczu
Profil ANA 1 (nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, bialko B centromerów, dsDNA, histony, ribosomalne P-białko)
Profil Bezpieczna antykoncepcja
Profil ENA (SS-A, SS-B, RNP-Sm, Sm, Scl-70, Jo-1)
Profil narkotykowy w surowicy
Profil sterydowy w moczu
Progesteron
Proinsulina
Prokalcytonina
Prolaktyna
Prolaktyna (po MTC – 0 i 120 min.)
Prolaktyna (po MTC – 0 i 60 min.)
Prolaktyna (po MTC – 0, 60 i 120 min.)
Pronatal 1G (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Ureaplazma species DNA, HSV I/II DNA)
Pronatal 2G (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Ureaplasma species DNA, HPV DNA 14 )
Pronatal 3G (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Ureaplasma spaecies DNA, HSVI/II DNA, HPV DNA 14)
Pronatal 4G (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitaliium DNA, Ureaplasma species DNA, HPV 37 DNA)
Pronatal 5G (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma genitalium, HSV I/II,Test HPV 37)
Pronatal 5H (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma genitalium, HSV I/II,Test HPV 37)
Propafenon
Propranolol w surowicy (ilościowo)
Prostaglandyna 2
Proteinogram + Bialko calkowite
Prymidon (Mizodin)
Przeciwciała anty-HBc IgM
Przeciwciała anty-Hbc total
Przeciwciała anty-Hbe
Przeciwciała anty-HBs (ilościowo)
Przeciwciała anty-HCV
Przeciwciała anty-HDV (anty-delta)
Przeciwciała anty-HIV 1 i HIV 2
Przeciwciała anty-HIV 1/ HIV 2 oraz antygen p24
Przeciwciała antykardiolipinowe IgG
Przeciwciała antykardiolipinowe IgM
Przeciwciała antykardiolipinowe IgM i IgG
Przeciwciała dla kobiet ciężarnych bez grupy krwi
Przeciwciała granulocytarne (metodą GAT)
Przeciwciała granulocytarne (metodą GIFT)
Przeciwciała granulocytarne (metodą MAIGA)
Przeciwciała IgE przeciw kurzowi rolniczemu (bx5)
Przeciwciała IgE przeciw tasiemiecowi bąblowcowemu (Echinococcus) (p2)
Przeciwciała IgE przeciw trawom późnokwitnącym GX4: g1, g5, g7, g12, g13
Przeciwciała IgE przeciw 1 LTT
Przeciwciała IgE przeciw A-laktoalbuminie (f76)
Przeciwciała IgE przeciw alergenom atopowym ZA 20: G6, G12, T3, W6, E1, E2, E3, D1, M2, M6, F1, F2, F3, F4, F9, F14, F17, F31, F35, F49
Przeciwciała IgE przeciw alergenom chwastów WX1: w1, w6, w9, w10, w11
Przeciwciała IgE przeciw alergenom drzew późnokwitnących TX6: t1, t3, t5, t7, t10
Przeciwciała IgE przeciw alergenom drzew wczesnokwitnących TX5: t2, t4, t8, t12, t14
Przeciwciała IgE przeciw alergenom inhalacyjnym ZI 20: G1, G3, G6, G12, T2, T3, T4, T7, W1, W6, W9, D1, D2, E1, E2, E3, M1, M2, M3, M6
Przeciwciała IgE przeciw alergenom pediatrycznym ZPP 20: GX, T3, W6, D1, D2, E1, E2, E3, M2, M3, M6, F1, F75, F3, F2, F76, F22, F78, E204, F4, F9, F14, F13, F17, F31, F35, F49
Przeciwciała IgE przeciw alergenom pierza EX73 (e70, e85, e86, e213)
Przeciwciała IgE przeciw alergenom pierza EX73: e70, e85, e86, e213
Przeciwciała IgE przeciw alergenom pokarmowym FX5: F1, F2, F3, F4, F13, F14
Przeciwciała IgE przeciw alergenom pokarmowym ZP 20: F1, F75, F45, F2, F4, F5, F9, F14, F13, F17, F20, F49, F84, F237, F25, F31, F35, F85, F3, F23
Przeciwciała IgE przeciw alergenom traw wczesnokwitnących GX1: g3, g4, g5, g6, g8
Przeciwciała IgE przeciw Alternaria alternata (zaraza ziemniaczana) (m6)
Przeciwciała IgE przeciw Alternaria alternata (zarazie ziemniaczanej) (m6)
Przeciwciała IgE przeciw amalgamatowi LTT
Przeciwciała IgE przeciw ambrozji bylicolistnej (w1)
Przeciwciała IgE przeciw ampicylinie (c5)
Przeciwciała IgE przeciw ananasowi (f210)
Przeciwciała IgE przeciw Aspergillus fumigatus (m3)
Przeciwciała IgE przeciw aureobasidium pullulanss (m12)
Przeciwciała IgE przeciw babce lancetowatej (w9)
Przeciwciała IgE przeciw bananom (f92)
Przeciwciała IgE przeciw barwnikom spożywczym (1 LTT)
Przeciwciała IgE przeciw barwnikom spożywczym (2 LTT)
Przeciwciała IgE przeciw bawełnie (o1)
Przeciwciała IgE przeciw białej fasoli (f15)
Przeciwciała IgE przeciw białku jaja kurzego (f1)
Przeciwciała IgE przeciw B-laktoglobulinie (f77)
Przeciwciała IgE przeciw brokułom (f260)
Przeciwciała IgE przeciw brzoskwini (f95)
Przeciwciała IgE przeciw brzozie (t3)
Przeciwciała IgE przeciw burakom ćwikłowym (f319)
Przeciwciała IgE przeciw bylicy pospolitej (w6)
Przeciwciała IgE przeciw bzu (t205)
Przeciwciała IgE przeciw candida albicinas (m5)
Przeciwciała IgE przeciw cebuli (f48)
Przeciwciała IgE przeciw chwastom WX1: w1, w6, w9, w10, w11
Przeciwciała IgE przeciw Cladoisporium herbarum (m2)
Przeciwciała IgE przeciw Cladosporium herbarum (m2)
Przeciwciała IgE przeciw Combi profil (Dental-Check)
Przeciwciała IgE przeciw combi profil (Dental-Check) LTT
Przeciwciała IgE przeciw cytrynie (f208)
Przeciwciała IgE przeciw czekoladzie (f52)
Przeciwciała IgE przeciw czerwonej porzeczce (f322)
Przeciwciała IgE przeciw czosnkowi (f47)
Przeciwciała IgE przeciw dębowi (t7)
Przeciwciała IgE przeciw dodatkom do żywności (LTT)
Przeciwciała IgE przeciw dorszowi (f3)
Przeciwciała IgE przeciw drożdżom piekarniczym (f45)
Przeciwciała IgE przeciw drożdżom piekarskim (f45)
Przeciwciała IgE przeciw drzewom późnokwitnącym TX6: t1, t3, t5, t7, t10
Przeciwciała IgE przeciw drzewom wczesnokwitnącym TX5: t2, t4, t8, t12, t14
Przeciwciała IgE przeciw fasoli czerwonej (f206)
Przeciwciała IgE przeciw formaldehydowi, formalinie (k80)
Przeciwciała IgE przeciw gliście ludzkiej (p1)
Przeciwciała IgE przeciw glutaminianie sodu species
Przeciwciała IgE przeciw glutenowi (f79)
Przeciwciała IgE przeciw grochowi (f12)
Przeciwciała IgE przeciw gruszce (f94)
Przeciwciała IgE przeciw grzybom pleśniowym mieszanym (mx3)
Przeciwciała IgE przeciw helminthosporium halodes (pleśnie) (m8)
Przeciwciała IgE przeciw inhalacyjnym alergenom pediatrycznym ZPI 20: G6, G12, T2, T3, T4, W6, W9, D1, D2, E1, E2, E3, E6, E82, E84, M1, M2, M3, M6
Przeciwciała IgE przeciw innym materiałom stomatologicznym LTT
Przeciwciała IgE przeciw isocyanatowi TDI-HSA (k75)
Przeciwciała IgE przeciw isocynatowi MDI-HSA (k76)
Przeciwciała IgE przeciw jabłku (f49)
Przeciwciała IgE przeciw jadowi komara (i71)
Przeciwciała IgE przeciw jadowi osy (i3)
Przeciwciała IgE przeciw jadowi pszczoły (i1)
Przeciwciała IgE przeciw jadowi szerszenia (D. arenaria) (i5)
Przeciwciała IgE przeciw jadowi szerszenia (D. maculata) (i2)
Przeciwciała IgE przeciw jadowi szerszenia (i2)
Przeciwciała IgE przeciw jajku (f252)
Przeciwciała IgE przeciw jogurtowi (f250)
Przeciwciała IgE przeciw kakao (f93)
Przeciwciała IgE przeciw kapokowi (b14)
Przeciwciała IgE przeciw kapuście (f216)
Przeciwciała IgE przeciw karaluchowi wschodniemu (B. orientalis) (i207)
Przeciwciała IgE przeciw kasztanowi dzikiemu (t203)
Przeciwciała IgE przeciw kawie (f221)
Przeciwciała IgE przeciw kazeinie (f78)
Przeciwciała IgE przeciw kiwi (f84)
Przeciwciała IgE przeciw komosie białej – lebiodzie (w10)
Przeciwciała IgE przeciw korzeniowi pietruszki (f86)
Przeciwciała IgE przeciw korzeniu pietruszki (f86)
Przeciwciała IgE przeciw kostrzewie łąkowej (g4)
Przeciwciała IgE przeciw kozie (e80)
Przeciwciała IgE przeciw krabowi (f23)
Przeciwciała IgE przeciw krewetkomi (f24)
Przeciwciała IgE przeciw krowiei (e4)
Przeciwciała IgE przeciw kukurydzy (f8)
Przeciwciała IgE przeciw kupkówce pospolitej (g3)
Przeciwciała IgE przeciw kupkówki pospolitej (g3)
Przeciwciała IgE przeciw kurzowi domowemu HX2: h2, d1, d2, i6
Przeciwciała IgE przeciw lateksowi (k82)
Przeciwciała IgE przeciw lekom (1 LTT)
Przeciwciała IgE przeciw lepidoglyphus destructor (d71)
Przeciwciała IgE przeciw leszczynie (t4)
Przeciwciała IgE przeciw lipie (t208)
Przeciwciała IgE przeciw LTT mleku krowiemu (nietolerancja laktozy)
Przeciwciała IgE przeciw LTT (panel tytanowy)
Przeciwciała IgE przeciw LTT innym materiałom stomatologicznym
Przeciwciała IgE przeciw LTT materiał własny LTT
Przeciwciała IgE przeciw LTT metalom
Przeciwciała IgE przeciw LTT metalom implantów
Przeciwciała IgE przeciw LTT stopom złota
Przeciwciała IgE przeciw LTT tworzywom sztucznym
Przeciwciała IgE przeciw LTT żywicy epoksydowej i olejom
Przeciwciała IgE przeciw łososiowi (f41)
Przeciwciała IgE przeciw mace gryczanej (f11)
Przeciwciała IgE przeciw mace żytniej (f5)
Przeciwciała IgE przeciw makowi (s207)
Przeciwciała IgE przeciw malinie (f156)
Przeciwciała IgE przeciw mandarynce (f34)
Przeciwciała IgE przeciw marchewce (f31)
Przeciwciała IgE przeciw marchwi (f31)
Przeciwciała IgE przeciw mące jęczmiennej (f6)
Przeciwciała IgE przeciw mące pszennej (f4)
Przeciwciała IgE przeciw metalom implantówi LTT
Przeciwciała IgE przeciw metalom LTT
Przeciwciała IgE przeciw miesu indykaj (f130)
Przeciwciała IgE przeciw mieszance sierści (ex1)
Przeciwciała IgE przeciw mieszance ziela (wx3)
Przeciwciała IgE przeciw mieszankom pierza (ex71)
Przeciwciała IgE przeciw mieszankom pyłków drzew (tx9)
Przeciwciała IgE przeciw mieszankom warzyw (fx14)
Przeciwciała IgE przeciw mięsu FX10: f26, f27, f75, F83, f284
Przeciwciała IgE przeciw mięsu indyka (f284)
Przeciwciała IgE przeciw mięsu kurczaka (f83)
Przeciwciała IgE przeciw mięsu wieprzowemu (f26)
Przeciwciała IgE przeciw mięsu wieprzowiemu (f26)
Przeciwciała IgE przeciw migdałom (f20)
Przeciwciała IgE przeciw miodowi (f247)
Przeciwciała IgE przeciw mleku krowiemu (f2)
Przeciwciała IgE przeciw mleku krowiemu (nietolerancja laktozy) LTT
Przeciwciała IgE przeciw mleku krowiemu gotowanemu (f169)
Przeciwciała IgE przeciw mniszkowi lekarskiemu (w8)
Przeciwciała IgE przeciw musztardzie, gorczycy (f89)
Przeciwciała IgE przeciw nabłonkowi myszy (e88)
Przeciwciała IgE przeciw nabłonkowi szczura (e87)
Przeciwciała IgE przeciw nabłonku tchórzofretki (e217)
Przeciwciała IgE przeciw naskórkowi chomika (e84)
Przeciwciała IgE przeciw naskórkowi krolika (e82)
Przeciwciała IgE przeciw naskórkowi królika (e82)
Przeciwciała IgE przeciw naskórkowi psa (e2)
Przeciwciała IgE przeciw naskórkowi świnki morskiej (e6)
Przeciwciała IgE przeciw neurospora sitophilia (m23)
Przeciwciała IgE przeciw ochotce (Chironomus plumosus) (i73)
Przeciwciała IgE przeciw odchodom gołębia (e7)
Przeciwciała IgE przeciw odchodom kanarkai (e18)
Przeciwciała IgE przeciw ogórkowi (f244)
Przeciwciała IgE przeciw olsze (t2)
Przeciwciała IgE przeciw orzechom FX1: f13, f17, f18, f20, f36
Przeciwciała IgE przeciw orzechom ziemnym (f13)
Przeciwciała IgE przeciw orzechowi brazylijskiemu (f18)
Przeciwciała IgE przeciw orzechowi kokosowemu (f36)
Przeciwciała IgE przeciw orzechowi laskowemu (f17)
Przeciwciała IgE przeciw orzechowi włoskiemu (f16)
Przeciwciała IgE przeciw orzechowi włoskiemu (f17)
Przeciwciała IgE przeciw orzechowi włoskiemu (f256)
Przeciwciała IgE przeciw ostrygom (f290)
Przeciwciała IgE przeciw ovalbuminom (f232)
Przeciwciała IgE przeciw owocom FX15: f33, f49, f92, f95
Przeciwciała IgE przeciw owocom FX16: F44, F208, F210, F94
Przeciwciała IgE przeciw owocom morza (fx30)
Przeciwciała IgE przeciw owsowi (f7)
Przeciwciała IgE przeciw papryce (f46)
Przeciwciała IgE przeciw penicillium notatum (m1)
Przeciwciała IgE przeciw pieprzowi czarnemu (s7)
Przeciwciała IgE przeciw pierzom EX73 (e70, e85, e86, e213)
Przeciwciała IgE przeciw pierzu papugi (e10)
Przeciwciała IgE przeciw piórom kanarkai (e201)
Przeciwciała IgE przeciw piórom papuzki falistej (e78)
Przeciwciała IgE przeciw pleśniom MX1: M1, M2, M3, M6
Przeciwciała IgE przeciw pleśniom MX2: M11, M12, M65, M66
Przeciwciała IgE przeciw pokrzywiej (w20)
Przeciwciała IgE przeciw pomarańczy (f33)
Przeciwciała IgE przeciw pomidorom (f25)
Przeciwciała IgE przeciw pomidorowi (f25)
Przeciwciała IgE przeciw porzeczce (f171)
Przeciwciała IgE przeciw prusakowi (i6)
Przeciwciała IgE przeciw pszenicy zwyczajnej (g15)
Przeciwciała IgE przeciw reakcjiom krzyżowym ZRK20
Przeciwciała IgE przeciw reakcjom krzyżowym ZRK20
Przeciwciała IgE przeciw rhizopus nigricans (m11)
Przeciwciała IgE przeciw roztoczom A. siro (d70)
Przeciwciała IgE przeciw roztoczom kurzu domowego Dermatophagoides farinae (d2)
Przeciwciała IgE przeciw roztoczom kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus (d1)
Przeciwciała IgE przeciw roztoczom mieszanym (dx4)
Przeciwciała IgE przeciw rybom, skorupiakom (fx2)
Przeciwciała IgE przeciw ryżowi (f9)
Przeciwciała IgE przeciw rzepakowi (pyłek kwiatowy) (w203)
Przeciwciała IgE przeciw seler (f85)
Przeciwciała IgE przeciw selerowi (f85)
Przeciwciała IgE przeciw selerowi (s901)
Przeciwciała IgE przeciw serze typu cheddar (f81)
Przeciwciała IgE przeciw sierści konia (e3)
Przeciwciała IgE przeciw sierści kota (e1)
Przeciwciała IgE przeciw sierści psa (e5)
Przeciwciała IgE przeciw soi (f14)
Przeciwciała IgE przeciw soi (f14)
Przeciwciała IgE przeciw sośnie wejmutce (t16)
Przeciwciała IgE przeciw stopom złota LTT
Przeciwciała IgE przeciw swoistej nietolerancji pokarmowej
Przeciwciała IgE przeciw szynszylom (e98)
Przeciwciała IgE przeciw świerkowi pospolitemu (t201)
Przeciwciała IgE przeciw tomce wonnej (g1)
Przeciwciała IgE przeciw topoli (t14)
Przeciwciała IgE przeciw trawom mieszanym późnokwitnacym (gx2)
Przeciwciała IgE przeciw trawom późnokwitnącym GX4: g1, g5, g7, g12, g13
Przeciwciała IgE przeciw trawom wczesnokwitnącym GX1: g3, g4, g5, g6, g8
Przeciwciała IgE przeciw truskawce (f44)
Przeciwciała IgE przeciw trzcinie pospolitej (g7)
Przeciwciała IgE przeciw tuńczykowi (f40)
Przeciwciała IgE przeciw tworzywom sztucznym LTT
Przeciwciała IgE przeciw tymotce (g6)
Przeciwciała IgE przeciw tyrophagus putrecentiae roztocze (d72)
Przeciwciała IgE przeciw wanilii (w234)
Przeciwciała IgE przeciw warzywom FX13: f12, f15, f31, f35
Przeciwciała IgE przeciw wełnie (k20)
Przeciwciała IgE przeciw wełnie owczej nieprzerobionej (k21)
Przeciwciała IgE przeciw wełnie przerobionej (b20)
Przeciwciała IgE przeciw wichlinie łąkowe (g8)
Przeciwciała IgE przeciw wichlinie łąkowej (g8)
Przeciwciała IgE przeciw wieloprzesiewowym alergenom wziewnym (ma1)
Przeciwciała IgE przeciw wierzbie (t12)
Przeciwciała IgE przeciw winogronom (f50)
Przeciwciała IgE przeciw wołowinie (f27)
Przeciwciała IgE przeciw wołowinie gotowanej (f63)
Przeciwciała IgE przeciw wypełnieniu kanałów korzeniowych (LTT)
Przeciwciała IgE przeciw zbożom FX20: f4, f5, f6, f9
Przeciwciała IgE przeciw zestwie jadów owadów – 3 alergeny (zjo3)
Przeciwciała IgE przeciw ziarnom sezamu (f10)
Przeciwciała IgE przeciw ziemniakowi (f35)
Przeciwciała IgE przeciw żółtku jaja kurzego (f75)
Przeciwciała IgE przeciw życicy trwałej (rajgras angielski) (g5)
Przeciwciała IgE przeciw żyto (pyłki) (g12)
Przeciwciała IgE przeciw żytu (pyłkom) (g12)
Przeciwciała IgE przeciw żywicy epoksydowej i olejom LTT
Przeciwciała IgE species przeciw białku moczu myszy (e72)
Przeciwciała IgE species przeciw białku moczu szczura (e74)
Przeciwciała IgE species przeciw białku moczu szczura IgE (e74)
Przeciwciała IgG anty – Cytomegalowirus (CMV) – awidność
Przeciwciała IgG i IgM przeciw antygenowi wczesnemu EBV
Przeciwciała IgG przeciw antygenowi jądrowemu EBV
Przeciwciała IgG przeciw GM1, GD1b, GQ1b (metodą Western Blot) – profil 1
Przeciwciała IgG przeciw GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b (metodą Western Blot) – profil 2
Przeciwciała IgM przeciw GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b (metodą Western Blot) – profil 2
Przeciwciała inaktywujące interferony
Przeciwciała przeciw SARS-CoV-2 całkowite
Przeciwciała przeciw wirusowi SARS-Cov-2 IgM
Przeciwciała przeciw wirusowi SARS-Cov-2 IgM i IgG
Przeciwciała przeciw 21 hydroksylazie sterydowej
Przeciwciała przeciw Adenovirusom IgA
Przeciwciała przeciw Adenovirusom IgG
Przeciwciała przeciw Adenowirusom
Przeciwciała przeciw Adenowirusom IgM
Przeciwciała przeciw aktynie (IIF)
Przeciwciała przeciw akwaporynie 4
Przeciwciała przeciw AMA-M2 (Pyruvatdehydrogenazie)
Przeciwciała przeciw anhydrazie węglanowej typu I
Przeciwciała przeciw antygenom jajnika
Przeciwciała przeciw antygenom łożyska
Przeciwciała przeciw antygenowi rozpuszczalnemu wątroby (SLA)
Przeciwciała przeciw Babesia IgG
Przeciwciała przeciw Babesia IgG i IgM (IIF)
Przeciwciała przeciw Babesia IgM
Przeciwciała przeciw Bartonella henelae IgG
Przeciwciała przeciw Bartonella henselae IgA
Przeciwciała przeciw Bartonella henselae IgG
Przeciwciała przeciw Bartonella henselae IgM
Przeciwciała przeciw Bartonella quintana IgG
Przeciwciała przeciw Bartonella quintana IgM
Przeciwciała przeciw Bartonella species
Przeciwciała przeciw bąblowcowe
Przeciwciała przeciw bąblowcowe IgG – badanie poszerzone
Przeciwciała przeciw bąblowcowe IgG metodą Western Blot
Przeciwciała przeciw beta 2 glikoproteinie 1 IgA
Przeciwciała przeciw beta 2 glikoproteinie 1 IgG
Przeciwciała przeciw beta 2 glikoproteinie 1 IgG i IgM
Przeciwciała przeciw beta 2 glikoproteinie 1 IgM
Przeciwciała przeciw białkom centromerów
Przeciwciała przeciw białku p-53
Przeciwciała przeciw błonie hepatocytów LMA
Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kanalików nerkowych (GMB)
Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych i błonie pęcherzyków płucnych
Przeciwciała przeciw Bordetella pertusis IgA
Przeciwciała przeciw Bordetella pertusis IgG
Przeciwciała przeciw Bordetella pertusis IgM
Przeciwciała przeciw Borrelia – panel
Przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi (borelioza) IgG
Przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi (borelioza) IgM
Przeciwciała przeciw Borrelia IgG i IgM metodą Western Blot
Przeciwciała przeciw Borrelia IgG metodą Western Blot
Przeciwciała przeciw Borrelia IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym
Przeciwciała przeciw Borrelia IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym Western Blot
Przeciwciała przeciw Borrelia IgM metodą Western Blot
Przeciwciała przeciw Borrelia IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym
Przeciwciała przeciw Borrelia IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym Western Blot
Przeciwciała przeciw Borrelia metodą Western Blot – recom Bead (ilościowo)
Przeciwciała przeciw Borrelia RN-AT IgG metodą Western Blot
Przeciwciała przeciw Borrelia RN-AT IgM metodą Western Blot
Przeciwciała przeciw Brucella species
Przeciwciała przeciw Candida albicans IgA
Przeciwciała przeciw Candida albicans IgG
Przeciwciała przeciw Candida albicans IgM
Przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgA
Przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgG
Przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgM
Przeciwciała przeciw Chlamydia psittaci IgG
Przeciwciała przeciw Chlamydia psittaci IgM
Przeciwciała przeciw Chlamydia trachomatis IgA
Przeciwciała przeciw Chlamydia trachomatis IgG
Przeciwciała przeciw Chlamydia trachomatis IgM
Przeciwciała przeciw Cl. botulinum (tężec)
Przeciwciała przeciw Corynebacterium diphteriae
Przeciwciała przeciw Coxackie A16
Przeciwciała przeciw Coxackie A7
Przeciwciała przeciw Coxackie B
Przeciwciała przeciw Coxiella burneti (faza I IgA i IgG; faza II IgG i IgM)
Przeciwciała przeciw cyklicznemu cytrulinowemu peptydowi (CCP)
Przeciwciała przeciw cytolowe LC1
Przeciwciała przeciw Cytomegalowirus (CMV) IgG
Przeciwciała przeciw Cytomegalowirus (CMV) IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym
Przeciwciała przeciw Cytomegalowirus (CMV) IgM
Przeciwciała przeciw Cytomegalowirus (CMV) IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym
Przeciwciała przeciw cytoplazmie granulocytów ANCA
Przeciwciała przeciw cytoplazmie granulocytów ANCA (MPO i PR3) BLOT
Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu
Przeciwciała przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego GAD
Przeciwciała przeciw DNS-Topoizomerazie I (Scl-70)
Przeciwciała przeciw dsDNA-NcX
Przeciwciała przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA)
Przeciwciała przeciw EBV IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym
Przeciwciała przeciw EBV IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym
Przeciwciała przeciw Echinococcus multilocularis IgG
Przeciwciała przeciw Ehrlichia IgG
Przeciwciała przeciw Ehrlichia IgM
Przeciwciała przeciw endomysium EmA IgA (IF)
Przeciwciała przeciw endomysium EmA IgG (IF)
Przeciwciała przeciw endomysium i przeciw gliadynie IgA i IgG
Przeciwciała przeciw endomysium i przeciw retikulinie IgA
Przeciwciała przeciw endomysium i przeciw retikulinie IgA, IgG – pakiet
Przeciwciała przeciw endomysium i przeciw retikulinie IgG
Przeciwciała przeciw endomysium IgA i gliadynie IgA (IIF)
Przeciwciała przeciw endomysium IgA i IgG (profil)
Przeciwciała przeciw endomysium IgG i gliadynie IgG (IIF)
Przeciwciała przeciw Entamoeba histolytica IgG
Przeciwciała przeciw enterowirusom IgA
Przeciwciała przeciw enterowirusom IgG
Przeciwciała przeciw enterowirusom IgM
Przeciwciała przeciw epidermoalnej błonie podstawnej (pemphigoid)
Przeciwciała przeciw erytrocytarne w diagnostyce NAIH
Przeciwciała przeciw erytropoetynie
Przeciwciała przeciw fosfatazie tyrozynowej IA-2
Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG
Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG i IgM
Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgM
Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG
Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG, IgM
Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgM
Przeciwciała przeciw Francisella tularensis IgG
Przeciwciała przeciw Francisella tulerensis IgM
Przeciwciała przeciw gangliozydom IgG i IgM (Blot)
Przeciwciała przeciw gangliozydowi GD1a IgG
Przeciwciała przeciw gangliozydowi GD1a IgM
Przeciwciała przeciw gangliozydowi GD1b IgG
Przeciwciała przeciw gangliozydowi GD1b IgM
Przeciwciała przeciw gangliozydowi GM1 IgG
Przeciwciała przeciw gangliozydowi GM1 IgM
Przeciwciała przeciw gangliozydowi GM2 IgG
Przeciwciała przeciw gangliozydowi GM2 IgM
Przeciwciała przeciw gangliozydowi GM3 IgG
Przeciwciała przeciw gangliozydowi GM3 IgM
Przeciwciała przeciw gangliozydowi GQ1b IgG
Przeciwciała przeciw gangliozydowi GQ1b IgM
Przeciwciała przeciw gangliozydowi GT1b IgG
Przeciwciała przeciw gangliozydowi GT1b IgM
Przeciwciała przeciw Giargia lamblia
Przeciwciała przeciw gliadinie-IgA AGA
Przeciwciała przeciw gliadinie-IgG AGA
Przeciwciała przeciw gliadinie-IgG i IgM AGA
Przeciwciała przeciw glikoproteinie mieliny MAG
Przeciwciała przeciw gliście ludzkiej IgG
Przeciwciała przeciw granulocytarne cANCA
Przeciwciała przeciw granulocytarne pcANCA
Przeciwciała przeciw grypie A i B, klasy IgG, IgA metodą EIA
Przeciwciała przeciw grypie A IgA
Przeciwciała przeciw grypie A IgG
Przeciwciała przeciw grypie B IgA
Przeciwciała przeciw grypie B IgG
Przeciwciała przeciw Hantawirus IgG
Przeciwciała przeciw Hantawirus IgM
Przeciwciała przeciw HAV IgG
Przeciwciała przeciw HAV IgM
Przeciwciała przeciw HAV Total
Przeciwciała przeciw HCV metodą RIBA
Przeciwciała przeciw Helicobacter pylori IgA
Przeciwciała przeciw hemaglutyninowe w kierunku wirusa grypy A (H1N1, H3N2) i B
Przeciwciała przeciw Herpes (HSV) IgG
Przeciwciała przeciw Herpes (HSV) IgM
Przeciwciała przeciw histonom
Przeciwciała przeciw Histoplasma capsulatum
Przeciwciała przeciw HIV1, HIV2 metodą Western Blot
Przeciwciała przeciw jądrowe ANA metodą IF
Przeciwciała przeciw jądrowe ANA-HEp-2
Przeciwciała przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA)
Przeciwciała przeciw kanalikom żółciowym BCA
Przeciwciała przeciw kanałom wapniowym anty-VGCC
Przeciwciała przeciw kinazie tyrozyn. spec. dla mięśni (MuSK)
Przeciwciała przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu IgG
Przeciwciała przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu IgM
Przeciwciała przeciw komórkom kubkowym jelita
Przeciwciała przeciw komórkom Leydiga metodą IIF
Przeciwciała przeciw komórkom międzywyspowym trzustki
Przeciwciała przeciw komórkom okladzinowym żoładka (APCA)
Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka i czynnikowi wewnętrznemu
Przeciwciała przeciw korze nadnerczy metodą IIF
Przeciwciała przeciw laktoferynie w surowicy
Przeciwciała przeciw Legionella pneumophila IgA
Przeciwciała przeciw Legionella pneumophila IgG
Przeciwciała przeciw Legionella pneumophila IgM
Przeciwciała przeciw Leishmania
Przeciwciała przeciw Leptospira
Przeciwciała przeciw Listeria monocytogenes
Przeciwciała przeciw ludzkiemu Herpeswirus typu 6 IgG
Przeciwciała przeciw ludzkiemu Herpeswirus typu 6 IgM
Przeciwciała przeciw ludzkiemu Herpeswirus typu 8 IgG
Przeciwciała przeciw łańcuchowi alfa i beta receptora insuliny
Przeciwciała przeciw Meningococcus IgG
Przeciwciała przeciw mięsniom szkieletowym ASMA
Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim
Przeciwciała przeciw mięśniu sercowemu
Przeciwciała przeciw mikrosomalne wątrobowo – nerkowe LKM1
Przeciwciała przeciw mikrosomom wątroby i nerki metodą IIF
Przeciwciała przeciw mitochodnriom AMA
Przeciwciała przeciw mitochondrialne typ M4
Przeciwciała przeciw mitochondrialne typ M7
Przeciwciała przeciw motylicy wątrobowej (Fasciola hepatica)
Przeciwciała przeciw mózgowe (przeciw neuronalne i przeciw osłonce mielinowej) ABA
Przeciwciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgA
Przeciwciała przeciw Mycoplasma Pneumoniae IgG
Przeciwciała przeciw Mycoplasma Pneumoniae IgM
Przeciwciała przeciw nabłonkom gruczołów ślinowych SDEA
Przeciwciała przeciw neuronalne metodą IFT
Przeciwciała przeciw neuronalne metodą Western Blot
Przeciwciała przeciw osłonce mielinowej
Przeciwciała przeciw parvowirusowi B-19 IgG i IgM (IIF)
Przeciwciała przeciw pemfigus (desmosomom)
Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (Anty-TPO)
Przeciwciała przeciw Plasmodium (malaria)
Przeciwciała przeciw plemnikom
Przeciwciała przeciw płytkowe
Przeciwciała przeciw Pneumocystis carini APCA
Przeciwciała przeciw Poliowirus typu I-III (poliomyelitis)
Przeciwciała przeciw proinsulinie
Przeciwciała przeciw proteinie specyficznej watroby (LSP)
Przeciwciała przeciw protrombinie IgG
Przeciwciała przeciw protrombinie IgG i IgM
Przeciwciała przeciw protrombinie IgM
Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny
Przeciwciała przeciw receptorowi asialoglikoproteinowemu
Przeciwciała przeciw receptorowi insuliny
Przeciwciała przeciw receptorowi TSH (TRAb)
Przeciwciała przeciw retikulinie IgA
Przeciwciała przeciw retikulinie IgG
Przeciwciała przeciw retikulinie, przeciw endomysium, przeciw gliadynie IgA i IgG – panel
Przeciwciała przeciw retikulinowe (ARA)
Przeciwciała przeciw Ricketsia IIF
Przeciwciała przeciw Riketsja IgG
Przeciwciała przeciw Riketsja IgM
Przeciwciała przeciw RNP-Sm
Przeciwciała przeciw Rotawirus
Przeciwciała przeciw różyczce IgG – test ilościowy
Przeciwciała przeciw różyczce IgM – test jakościowy
Przeciwciała przeciw RSV IgA
Przeciwciała przeciw RSV IgG
Przeciwciała przeciw RSV IgM
Przeciwciała przeciw rybonukleoproteinie RNP
Przeciwciała przeciw Saccharomyces cerevisiae (IgA, IgG, IgM)
Przeciwciała przeciw Saccharomyces cerevisiae ASCA (IIF)
Przeciwciała przeciw Saccharomyces cerevisiae IgA
Przeciwciała przeciw Saccharomyces cerevisiae IgG
Przeciwciała przeciw Saccharomyces cerevisiae IgM
Przeciwciała przeciw Salmonella
Przeciwciała przeciw Schistosoma mansoni IgG
Przeciwciała przeciw Shigella
Przeciwciała przeciw SRP
Przeciwciała przeciw SS-A (Ro)
Przeciwciała przeciw SS-B (La)
Przeciwciała przeciw Streptococcus pneumoniae (przeciw DNA-azie i streptokinazie)
Przeciwciała przeciw Strongyloides (węgorek) IgG
Przeciwciała przeciw śródbłonkom naczyń
Przeciwciała przeciw Taenia solium (wągrzyca, tasiemiec uzbrojony) IgG
Przeciwciała przeciw Taenia solium (wągrzyca, tasiemiec uzbrojony) metodą Western Blot IgG
Przeciwciała przeciw Toxocara (toksokaroza) IgG
Przeciwciała przeciw Toxoplasma gondii (toksoplazmoza) IgG (ilościowo)
Przeciwciała przeciw Toxoplasma gondii (toksoplazmoza) IgM (jakościowo)
Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgA
Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgG
Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgG i IgA
Przeciwciała przeciw Treponema pallidum (krętek blady) metodą Western Blot
Przeciwciała przeciw Trichinella spiralis IgG
Przeciwciała przeciw Trichinella spiralis metodą Western Blot
Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (Anty-TG)
Przeciwciała przeciw Ureaplasma ureal.
Przeciwciała przeciw warstwie rogowej AKA
Przeciwciała przeciw wirusom ECHO
Przeciwciała przeciw wirusom paragrypy 1,2,3 IgA
Przeciwciała przeciw wirusowi dengi IgG (gorączka denga)
Przeciwciała przeciw wirusowi dengi IgM (gorączka denga)
Przeciwciała przeciw wirusowi Ebsteina-Barra (EBV, mononukleoza) IgG
Przeciwciała przeciw wirusowi Ebstein-Barr (EBV, mononukleoza) IgM
Przeciwciała przeciw wirusowi limfocytarnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (LCM)
Przeciwciała przeciw wirusowi odry IgG
Przeciwciała przeciw wirusowi odry IgM
Przeciwciała przeciw wirusowi opryszczki HSV IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym
Przeciwciała przeciw wirusowi opryszczki HSV IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym
Przeciwciała przeciw wirusowi ospy wietrznej (VZV) IgG
Przeciwciała przeciw wirusowi ospy wietrznej (VZV) IgM
Przeciwciała przeciw wirusowi parvo B19 IgG metodą Western Blot
Przeciwciała przeciw wirusowi parvo B19 IgM metodą Western Blot
Przeciwciała przeciw wirusowi parvo IgG
Przeciwciała przeciw wirusowi parvo IgM
Przeciwciała przeciw wirusowi SARS-Cov-2 IgG
Przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgG
Przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgM
Przeciwciała przeciw wirusowi wścieklizny
Przeciwciała przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu E IgG i IgM metodą Western Blot
Przeciwciała przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu G IgG
Przeciwciała przeciw wirusowi żółtej febry
Przeciwciała przeciw Wuchereria bancrofti (filarioza)
Przeciwciała przeciw wyspom trzustki
Przeciwciała przeciw wyspom trzustki, przeciw komórkom międzywyspowym trzustki, przeciw komórkom kubkowym jelita
Przeciwciała przeciw Yersinia enterocolitica IgA metodą Western Blot
Przeciwciała przeciw Yersinia enterocolitica IgG metodą Western Blot
Przeciwciała przeciw Yersinia IgA
Przeciwciała przeciw Yersinia IgA i IgG metodą Western Blot
Przeciwciała przeciw Yersinia IgG
Przeciwciała przeciw Yersinia sp.
Przeciwciała przeciw zestwie jadów owadów – osa, pszczoła (zjo)
Przeciwciała przeciwfosfolipidowe IgG
Przeciwciała przeciwfosfolipidowe IgM
Przeciwciała przeciwgranulocytarne ANCA typ świecenia
Przeciwciała przeciwgrzybicze (aspergilloza)
Przeciwciała przeciwjadrowe i przeciwcytoplazmatyczne (ANA2) met. IIF, DID
Przeciwciała przeciwjądrowe ANA test przesiewowy
Przeciwciała przeciwjądrowe i przeciwcytoplazmatyczne – miano i typ świecenia
Przeciwciała przeciwjądrowe Jo-1 (przeciw syntetazie histydyny)
Przeciwciała przeciwjądrowe Mi-2 (przeciw helikazie jądrowej)
Przeciwciała przeciwjądrowe PM-Scl (PM1)
Przeciwciała przeciwkardiolipinowe ACA IgA
Przeciwciała przeciwpłytkowe (metoda BIFT)
Przeciwciała przeciwToxoplasma gondii IgA
PSA (specyficzny antygen prostaty)
PSA wolny
PT (czas protrombinowy, wskaźnik INR)
Pyralgina w moczu (jakościowo)
Pyrylinks D
Pyrylinks D w moczu
QuantiFERON – TB
Reduktaza methemoglobiony
Retikulocyty
Retikulocyty automatycznie
Rozmaz krwi (gruba kropla) w kierunku malarii
Rozmaz krwi (wg Schillinga) manualnie
Rozpuszczalny receptor transferyny
Równowaga kwasowo-zasadowa
Rtęć
Rtęć w moczu
Rubella IgG – awidność
Salicylany
Salmonella species, Shigella species metodą PCR
Selen
Serotonina
Serotonina DZM
SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe)
Sirolimus (Rapamycyna)
Skopolamina
Somatomedyna C IGF-1
Sód
Sód DZM
Sód w moczu
Sód w płynach ustrojowych
Spektryny (ilościowo)
SPORAL A
SPORAL A – badanie skuteczności procesu sterylizacji
SPORAL S
SPORAL S – kontrola poprawności procesu sterylizacji
Staphylococcus, Streptococcus (Combi Profil) LTT
Subpopulacja limfocytów
Subpopulacja limfocytów CD3/CD19
Subpopulacja limfocytów CD3/CD57
Subpopulacja limfocytów CD4/CD8
Subpopulacja limfocytów T regulatorowych CD4/CD25
Swoista enolaza neuronowa NSE (płuco, zwoje współczulne, rdzeń nadnerczy, mózg)
Szybki posiew w kierunku gruźlicy
Szybki test COVID 19
Szybki test do oceny poziomu białka CRP we krwi
Szybki test do oceny poziomu przeciwciał IgM przeciwko Mycoplasma Pneumoniae we krwi
Szybki test do stwierdzenia obecności wirusa grypy
Szybki test do wykrywania antygenu paciorkowca typu A (Strep A Test)
Szybki test do wykrywania wirusa RSV
Szybki test paskowy – mocz
Szybki test pomiaru cukru glukometrem
T3 (trójjodotyronina)
T4 (tyroksyna)
Tacrolimus (prograf)
Tal w moczu
TBG (białko wiążące tyroksynę)
Teofilina
Test antyglobulinowy bezpośredni (BTA)
Test CBA – ocena cytokin Th1/Th2
Test EMA – sferocytoza
Test HPV 12 + HSV I/II
Test HPV 12 z genotypowaniem (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 i 59)
Test HPV 13: ROCHE bez genotypowania (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 i 68)
Test HPV 14 + HSV I/II
Test HPV 14 z genotypowaniem (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59)
Test HPV 2 z genotypowaniem (6 i 11)
Test HPV 37 + HSV I/II
Test HPV 37: ROCHE z genotypowaniem (11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 (MM9), 81, 82 (MM4), 83 (MM7), 84 (MM8), IS39 oraz CP6108)
Test IMK limfocytów
Test LAL
Test limfocytotoksyczny (LCT)
Test mRNA HPV: Biomerieux test jakościowy z genotypowaniem, wykrywa transkrypty mRNA 5 wysokoonkogennych genotypów HPV: (16, 18, 31, 33 i 45)
Test na obecność lamblii (ELISA) – w kale (Giargia Intestinalis)
Test na obecność mutacji G20210A genu protrombiny (czynnika II)
Test na obecność mutacji genu CFTR (mukowiscydoza)
Test na obecność mutacji genu czynnika V (mutacja Leiden)
Test potrójny
Test predyspozycji genetycznych do choroby Alzheimera (APOE)
Test predyspozycji genetycznych do hemochromatozy (5 mutacji genu HFE)
Test predyspozycji genetycznych do nowotworów o lokalizacji wielonarządowej (CHEK2 – 2 mutacje) + (NOD2 – 1 mutacja)
Test predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego – związany z polipowatością /FAP/ (APC)
Test predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajnika (BRCA1 – 6 mutacji)
Test predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajnika (BRCA1 – 6 mutacji) + (BRCA2 – 1 mutacja)
Testosteron
Testosteron wolny
Tęgoryjec dwunastnicy
Tkanka (posiew tlenowy i beztlenowy)
Tkankowy antygen polipeptydowy TPA
TNF-alfa
Topiramat
Toxocara canis IgG – awidność
Toxoplasma w płynie owodniowym metodą PCR
TPS (specyficzny polipeptyd tkankowy)
Tramal w moczu
Tramal w surowicy
Transferyna
Transformujący czynnik wzrostu beta TGF-beta
Treponema pallidum DNA
Trichomonas vaginalis DNA
Troponina I
Troponina T
Trójcykliczne antydepresanty
Trójglicerydy (TG)
Trypsyna
Tryptaza
TSH III generacji
TT (czas trombinowy)
Tyreoglobulina
UIBC
Ureaplasma species + Mycoplasma genitalium – test UroGin (jakościowo)
Ureaplasma species + Mycoplasma genitalium – test UroGin test jakościowy
Ureaplasma species DNA
Urogin 1
Urogin 2G
Urogin 3G
Uroporfiryny DZM
Urydyliotransferaza heksozo-1-fosforowa
Vaginitis I (Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Gardnerella vaginalis/Lactobacillus)
VDRL (WR)
Wankomycyna
Wapń całkowity
Wapń DZM
Wapń w moczu
Wapń w płynach ustrojowych
Wapń zjonizowany
Wazoaktywny polipeptyd jelitowy
Wazopresyna (hormon antydiuretyczny)
Wirus Epstein-Barr (EBV) – jakościowo metodą PCR
Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) DNA
Wirus odry RNA
Wirus ospy wietrznej VZV DNA
Wirus ospy wietrznej VZV LTT
Wirus Parvovirus B19 DNA
Wirus różyczki RNA (jakościowo)
Wirus syncytium nabłonka oddechowego RSV RNA
Wirus świnki RNA
Witamina A
Witamina A+E
Witamina A2
Witamina B1
Witamina B12
Witamina B13 (kwas orotowy) w moczu
Witamina B2
Witamina B3 (niacyna)
Witamina B6
Witamina C
Witamina E
Witamina H (biotyna)
Witamina K1
Wolna hemoglobina w moczu
Wolna hemoglobina w osoczu
Wolna hemoglobina w surowicy
Wolna podjednostka Beta-HCG wg FMF
WR – test potwierdzenia
Wykrywanie wirusa grypy A i B
Wykrywanie wirusa RSV
Wymaz w kierunku owsików
Wymaz w kierunku Chlamydia pneumoniae
Wymaz z nosa
Wymaz z nosa w kierunku MRSA
Yersinia LTT
Zestaw atopowy ZA 20: G6, G12, T3, W6, E1, E2, E3, D1, M2, M6, F1, F2, F3, F4, F9, F14, F17, F31, F35, F49
Zestaw inhalacyjny ZI 20: G1, G3, G6, G12, T2, T3, T4, T7, W1, W6, W9, D1, D2, E1, E2, E3, M1, M2, M3, M6
Zestaw pediatryczny inhalacyjny ZPI 20: G6, G12, T2, T3, T4, W6, W9, D1, D2, E1, E2, E3, E6, E82, E84, M1, M2, M3, M6
Zestaw pediatryczny ZPP 20: GX, T3, W6, D1, D2, E1, E2, E3, M2, M3, M6, F1, F75, F3, F2, F76, F22, F78, E204, F4, F9, F14, F13, F17, F31, F35, F49
Zestaw pokarmowy ZP 20: F1, F75, F45, F2, F4, F5, F9, F14, F13, F17, F20, F49, F84, F237, F25, F31, F35, F85, F3, F23
Żelazo

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.