Świadczenia pielęgniarki POZ

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską taką jak:

  • świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 r.ż.;
  • świadczenia profilaktyki gruźlicy;
  • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;
  • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta;
  • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby;

 

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.