Przychodnia wilanów

img7
Szkoła Rodzenia
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia
Więcej...
img7
Zapraszamy

Więcej...
img1
Opieka dla Całej rodziny
Zapewniamy bezpłatną opiekę medyczną w ramach NFZ dla dzieci i dla dorosłych.
img2
Szczepienia dzieci
Zapraszamy na szczepienia obowiązkowe zgodne z kalendarzem szczepień oraz dodatkowo zalecane dla dzieci.
img3
Medycyna Sportowa
Zapewniamy opiekę medyczną lekarza medycyny sportowej wszystkim, którzy aktwynie dbają o swoje zdrowie.
img4
Centrum Medycyny Podróży
Przygotuj się już dziś przed wyprawą. Skonsultuj się z lekarzem medycyny podróży. Zadbaj o swoje zdrowie.

Więcej...
img5
Medycyna Pracy
Pełen zakres badań medycyny pracy.

Więcej...

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zmieniając lekarza, pielęgniarkę, położną POZ, należy pamiętać o przekazaniu swojej dokumentacji medycznej nowemu świadczeniodawcy. Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić pacjentowi (jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta) dokumentację medyczną z leczenia pacjenta (w postaci kopii, odpisu lub wyciągu).

Za udostępnienie dokumentacji zakład opieki zdrowotnej pobiera opłatę. Wysokość odpłatności określa art. 28 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

 Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i okres jego obowiązywania  Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
 1 strona wyciągu lub odpisu  1 strona kopii  wyciąg, odpis lub kopia na elektronicznym nośniku danych
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,002
przeciętnego wynagrodzenia
3438,21 zł
marzec- maj 2011r.
 6,88 zł  0,69 zł  6,88 zł