Przychodnia wilanów

img7
Szkoła Rodzenia
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia
Więcej...
img7
Zapraszamy

Więcej...
img1
Opieka dla Całej rodziny
Zapewniamy bezpłatną opiekę medyczną w ramach NFZ dla dzieci i dla dorosłych.
img2
Szczepienia dzieci
Zapraszamy na szczepienia obowiązkowe zgodne z kalendarzem szczepień oraz dodatkowo zalecane dla dzieci.
img3
Medycyna Sportowa
Zapewniamy opiekę medyczną lekarza medycyny sportowej wszystkim, którzy aktwynie dbają o swoje zdrowie.
img4
Centrum Medycyny Podróży
Przygotuj się już dziś przed wyprawą. Skonsultuj się z lekarzem medycyny podróży. Zadbaj o swoje zdrowie.

Więcej...
img5
Medycyna Pracy
Pełen zakres badań medycyny pracy.

Więcej...

Kontakt

JBM Grupa Medyczna sp. z o.o. - Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000025408.

Zobacz lokalizację przychodni
JBM GRUPA MEDYCZNA Sp. z o.o.
ul.Sarmacka 10C lok. B
02-972 Warszawa
KRS: 0000368371
NIP: 951-232-49-63
REGON: 142630018
Kapitał zakładowy: 60000zł wpłacony w całości

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Klauzule informacyjne dotyczące danych osobowych (RODO):


Klauzula informacyjna dla pacjentów
Klauzula informacyjna dla zbioru monitoring wizyjny
Klauzula informacyjna Przyjmowanie zamówień wystawianie faktur księgowanie windykacja


Rejestracja Ogólna czynna od poniedziałku do piątku: w godzinach 7:30-19:00 tel.: (022) 526 13 20

email: rejestracja@przychodniawilanow.pl
www: www.przychodniawilanow.pl
facebook: Przychodnia Wilanów na Facebook
kontakt z nami: formularz kontaktowy