Przychodnia wilanów

img1
Opieka dla Całej rodziny
Zapewniamy bezpłatną opiekę medyczną w ramach NFZ począwszu dla dzieci a skończywszy na seniorach.
img2
Szczepienia dzieci
Zapraszamy na szczepienia zalecane obowiązkowe zgodne z kalendarzem szczepien oraoz zalecane dla dzieci.
img3
Medycyna Sportowa
Zapewniamy opiekę medyczną lekarza medycyny sportowej wszystkim, którzy aktwynie dbają o swoje zdrowie.
img4
Centrum Medycyny Podróży
Przygotuj się już dziś przed wyprawą. Skonsultuj się z lekarzem medycyny podróży. Zadbaj o swoje zdrowie.

Więcej...
 

Ankieta Satysfakcji Pacjenta

Przychodnia Wilanów zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Gwarantujemy pełną anonimowość odpowiedzi. Pani / Pana ocena satysfakcji z pobytu w naszym centrum medycznym i świadczonych usług medycznych posłuży nam do poprawy jakości opieki i obsługi w przychodni.
Ankieta składa się z 15 pytań
Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapisane odpowiedzi nie zawierają żadnych informacji identyfikujących Cię poza tymi, które pochodzą z formularzy ankiety. Korzystanie z numerów identyfikacyjnych, tzw. tokenów, wiąże się z zapewnieniem dostępu do ankiety, a tokeny nie są powiązane z odpowiedziami na pytania. Numery te przechowywane są w oddzielnej bazie danych i informują wyłącznie o fakcie (lub jego braku) wypełnienia ankiety.

Informacje ogólne

*Ile razy w ciągu tego roku kalendarzowego korzystał(a) Pan(i) z usług przychodni? Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
*Z jakiej usługi korzystał(a) Pan(i) dzisiaj w przychodni? Wybierz właściwe odpowiedzi
*Płeć:
*Wiek: Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Wykształcenie: Wybierz jedną z następujących odpowiedzi

Rejestracja

*Jak ocenia Pan(i) telefoniczny poziom obsługi Recepcji?
  Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle Nie mam zdania
Możliwość połączenia telefonicznego z przychodnią
Troska o pacjenta w trakcie rozmowy
Sprawność obsługi
Kompetentna informacja
*Jak ocenia Pan(i) poziom obsługi w Recepcji?
  Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle Nie mam zdania
Czas oczekiwania do rejestracji
Troska o pacjenta w trakcie rozmowy
Sprawność obsługi
Kompetentna informacja

Opieka lekarska

*Jak ocenia Pan(i) poziom lekarskiej opieki medycznej w trakcie konsultacji jeśli chodzi o?
  Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle Nie mam zdania
Stosunek do pacjenta (życzliwość, wykazywanie zaangażowania)
Komunikatywność (wyczerpujące i zrozumiałe przekazanie informacji)
Informowanie pacjenta o kosztach leczenia
Zainteresowanie kontynuacją leczenia (np. wyznaczanie kolejnej wizyty, kierowanie na konsultacje)
Zapewnienie intymności i godności osobistej podczas wizyty
*Jak ocenia Pan(i) poziom lekarskiej opieki medycznej?
  Tak Nie
Czy został(a) Pan(i) zaproszony do gabinetu przez lekarza?
Troska o pacjenta w trakcie konsultacji?
Czy konsultacja, badanie, zabieg odbył się punktualnie?

Opieka pielęgniarska

*Z jakich usług zabiegowo-pielęgnacyjnych najczęściej korzystał(a) Pan(i) w tym roku w przychodni? Wybierz właściwe odpowiedzi
*Jak ocenia Pan(i) poziom pielęgniarskiej opieki medycznej?
  Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle Nie mam zdania
Czas oczekiwania na zabieg, badanie przed gabinetem
Stosunek do pacjenta (życzliwość, wykazywanie zaangażowania)
Komunikatywność (wyczerpujące i zrozumiałe przekazanie informacji)
Sprawność obsługi
Zapewnienie intymności i godności osobistej podczas wizyty

Ogólna ocena

*Jak ocenia Pan(i) przychodnię jeśli chodzi o:
  Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle Nie mam zdania
Godziny otwarcia
Godziny pracy rejestracji
Liczba miejsc siedzących dla oczekujących na wizyt
Oznakowanie przychodni (tablica informacyjna, oznakowanie gabinetów)
Dostępność materiałów informacyjnych o zdrowiu i zapobieganiu chorobom
Możliwość rejestracji telefonicznej
Możliwość zarejestrowania się na wizytę na określony dzień i godzinę
Możliwość uzgodnienia wizyt domowych
Estetyka gabinetów, korytarzy
Estetyka i czystość toalet
Wyposażenie w sprzęt medyczny
*Biorąc pod uwag wszystkie Pana(i) wizyty w tym roku w przychodni, proszę ogólnie ocenić przychodnię i jej pracowników:
  Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle Nie mam zdania
Lekarz pierwszego kontaktu
Lekarz specjalisty
Personel gabinetu zabiegowego
Personel laboratorium diagnostycznego
Personel pracowni specjalistycznych (np. EKG, USG)
Personel rejestracji
Jakiego rodzaju świadczeń zdrowotnych brakuje Panu(i) w tej przychodni?

Pozostałe uwagi dotyczące przychodni