Medycyna Pracy

Poradnia medycyny pracy to placówka wykonująca badania wstępne, kontrolne, okresowe dla pracowników. Poradnia oferuje badania dla kandydatów na kierowców oraz badania okresowe kierowców. W poradni medycyny pracy możliwe jest ponadto wykonanie diagnostyki chorób zawodowych. Stan zdrowia oceniany jest w oparciu o wywiad lekarski, wyniki badań biochemicznych i obrazowych, a także wyniki konsultacji z takimi specjalistami jak okulista, laryngolog czy neurolog. Na podstawie wyników badań wstępnych i kontrolnych wydawane są oświadczenia o zdolności lub braku zdolności do wykonywania określonego zawodu.

W ofercie poradni medycyny pracy znaleźć można m. in.:

  • badania wstępne dla osób podejmujących nową pracę lub przenoszonych na inne stanowisko pracy
  • badania okresowe, które powinny być wykonywane u wszystkich pracowników zatrudnionym na określonych stanowiskach
  • badania kontrolne wykonywane u pracowników, u których występowała niezdolność do pracy dłuższa niż 30 dni
  • badania sanitarno – epidemiologiczne obowiązujące osoby zatrudnione w przemyśle spożywczym czy gastronomicznym
  • badania u uczniów szkół kierunkowych i kandydatów na studia
  • badania kierowców i kandydatów na kierowców

Ponadto działalność poradni medycyny pracy może dotyczyć nadzoru nad warunkami pracy, realizowanego na drodze wizytacji stanowisk pracy.

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.