Zmiana lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Z usług lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ można także zrezygnować i wybrać inną osobę udzielającą świadczeń (w tej samej lub w innej przychodni). Jednak zmiana lekarza, pielęgniarki, położnej POZ może mieć miejsce nie częściej niż dwa razy w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 80 zł.

Opłat nie wnoszą jednak ubezpieczeni:

  • którzy zmienili swoje miejsce zamieszkania
  • których lekarz, pielęgniarka lub położna POZ zaprzestali swojej działalności
  • gdy zmiana wymuszona jest innymi czynnikami niezależnymi od ubezpieczonego

Każdy, kto zdecyduje się na wybór nowego lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ, powinien czytelnie wypełnić deklarację i złożyć ją u nowowybranego świadczeniodawcy.

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.