Skierowania

Pacjent zgłaszając się do wybranego świadczeniodawcy powinien przedstawić ważne skierowanie, przy czym na podstawie jednego skierowania pacjent może się zarejestrować tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie.

Skierowanie nie jest potrzebne do następujących lekarzy specjalistów:

 • dermatologa
 • ginekologa i położnika
 • okulisty
 • onkologa
 • psychiatry
 • wenerologa
 • dentysty

Następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie muszą przedstawić skierowania:

 • inwalidzi wojenni
 • osoby represjonowane
 • kombatanci
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych
 • chorzy na gruźlicę
 • zakażeni wirusem HIV
 • w zakresie badań dawców narządów
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych w zakresie lecznictwa odwykowego
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych w czasie wykonywania zadań poza granicami państwa.

Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.
UWAGA: Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego.

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.