Przychodnia wilanów

img7
Szkoła Rodzenia
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia
Więcej...
img7
Zapraszamy

Więcej...
img1
Opieka dla Całej rodziny
Zapewniamy bezpłatną opiekę medyczną w ramach NFZ dla dzieci i dla dorosłych.
img2
Szczepienia dzieci
Zapraszamy na szczepienia obowiązkowe zgodne z kalendarzem szczepień oraz dodatkowo zalecane dla dzieci.
img3
Medycyna Sportowa
Zapewniamy opiekę medyczną lekarza medycyny sportowej wszystkim, którzy aktwynie dbają o swoje zdrowie.
img4
Centrum Medycyny Podróży
Przygotuj się już dziś przed wyprawą. Skonsultuj się z lekarzem medycyny podróży. Zadbaj o swoje zdrowie.

Więcej...
img5
Medycyna Pracy
Pełen zakres badań medycyny pracy.

Więcej...

Świadczenia położnej POZ diagnostyczne

Świadczenia diagnostyczne obejmują:
  1. przeprowadzanie wywiadu środowiskowego/rodzinnego
  2. monitorowanie rozwoju ciąży fizjologicznej
  3. wykonywanie badania położniczego u kobiet
  4. ocenę relacji rodziny z noworodkiem
  5. monitorowanie przebiegu połogu i rozwoju noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia
  6. obserwację i ocenę rozwoju psychoruchowego noworodka i niemowlęcia oraz adaptacji do środowiska zewnętrznego
  7. wykonywanie pomiarów u kobiety i noworodka oraz ocenę tych pomiarów
  8. ocenę poziomu bilirubiny w oparciu o topografię zażółcenia według schematu Kramera oraz pobieranie materiałów do testów na fenyloketonurię i hypotyreozę u noworodków
  9. wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy
  10. pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami