Przychodnia wilanów

img7
Szkoła Rodzenia
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia
Więcej...
img7
Zapraszamy

Więcej...
img1
Opieka dla Całej rodziny
Zapewniamy bezpłatną opiekę medyczną w ramach NFZ dla dzieci i dla dorosłych.
img2
Szczepienia dzieci
Zapraszamy na szczepienia obowiązkowe zgodne z kalendarzem szczepień oraz dodatkowo zalecane dla dzieci.
img3
Medycyna Sportowa
Zapewniamy opiekę medyczną lekarza medycyny sportowej wszystkim, którzy aktwynie dbają o swoje zdrowie.
img4
Centrum Medycyny Podróży
Przygotuj się już dziś przed wyprawą. Skonsultuj się z lekarzem medycyny podróży. Zadbaj o swoje zdrowie.

Więcej...
img5
Medycyna Pracy
Pełen zakres badań medycyny pracy.

Więcej...

Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia oraz do dokumentacji medycznej

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej:
  1. oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie Zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia
  2. oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.


Na kanwie obecnie obowiązujących regulacji prawnych wyróżnia się dwa rodzaje upoważnień:
  1. upoważnienie do dostępu do informacji o stanie zdrowia pacjenta;
  2. upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta, dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
Wskazane powyżej dwa rodzaje upoważnień nie są tożsame – stanowią realizację dwóch odrębnych praw z zakresu praw pacjenta.

Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta udzielone osobie trzeciej jest nadal skuteczne po śmierci pacjenta. Osoba upoważniona za życia będzie nadal legitymować się prawem dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta. Upoważnienie udzielone w danym zakładzie opieki zdrowotnej nie ma zastosowania u innego świadczeniodawcy.

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252 poz. 1697),